Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie

Adres:
ul. Park Miejski 2, 62-800 Kalisz,

tel. 62 757 46 69
e-mail – ktw.kalisz@interia.pl