MEMORIAŁ T. PASIKA

ZAPROSZENIE

Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie zaprasza do udziału w
„Regatach kajakowych – Memoriał T. Pasika”
które odbędą się w dniu 15 maja 2021 r. w Kaliszu na rzece Prośnie, początek o godzinie 10.00.
Meta oraz zakończenie regat z wręczeniem medali zwycięskim osadom około godz. 15.00 na terenie
Przystani Letniej KTW w Kaliszu, Wał Piastowski 1.
W regatach przewidziane są biegi pucharowe : Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
Prezydenta Miasta Kalisza i Prezesa KTW oraz bieg memoriałowy z fundacją pucharu przez
sponsorów.

Załączniki :
1. Regulamin Regat
2. Oświadczenie dotyczące przestrzegania środków bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka
Zakażenia wirusem SARS- CoV-2.

REGULAMIN REGAT Pasik 2021 (poprawiony)

OŚWIADCZENIE OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REGATACH KAJAKOWYCH – MEMORIAŁ T.PASIKA

Ze sportowym pozdrowieniem
Za Zarząd

Lech Burchard
Prezes

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PROJEKT DOFINANSOWANY
PRZEZ MIASTO KALISZ