ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego w Kaliszu zaprasza na:

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków

Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego

 

które odbędzie się dnia 23 września 2021 roku w lokalu KTW – Przystań Zimowa Park Miejski 2 w Kaliszu, o godzinie 18.00 w I terminie i o godzinie 18.30 w II terminie z uprawnieniem prawomocności podejmowania uchwał.

 

Za przyjęcie zaproszenia i udział w obradach dziękujemy.

 

Ze sportowym pozdrowieniem.

Za Zarząd

 

Lech Burchard

ZAPROSZENIE na WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKOW KTW – 2021 R

PORZĄDEK OBRAD – WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KTW – 2021R.