Zawody na Ergometrze Wioślarskim

REGULAMIN

ZAWODY NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

 • OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
• SZTAFETY UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
• MISTRZOSTWA SZKÓŁ MIASTA KALISZA I POWIATU KALISKIEGO

 

I. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniu 24-25.11.2017 r. w Kaliszu – hala sportowo – widowiskowa  Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu                         przy ulicy Łódzkiej 29.  Zawody odbędą się na 10 ergometrach.

II. KIEROWNICTWO i ORGANIZACJA ZAWODÓW

Organizatorem zawodów jest Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu
Współorganizatorzy:
– Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich – Poznań
– Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM – Kalisz
– Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji – Kalisz

III. PROGRAM ZAWODÓW

24 listopada 2017 r. początek godz. 12.00

1. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych dziewcząt kl. VI ( 2005)………………. ….300 m
2. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych dziewcząt kl. VII ( 2004)…………… ..….300 m
3. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych chłopców kl. VI (2005)…………….. …….300 m
4. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych chłopców kl. VII ( 2004)…………… .…….300 m
5. mistrzostwa kaliskich szkół gimnazjalnych dziewcząt (2002; 2003)…………………….300 m
6. mistrzostwa kaliskich szkół gimnazjalnych chłopców (2002; 2003)……………………..300 m
7. mistrzostwa kaliskich szkół ponadgimnazjalnych…………………………………..…………..300 m
8. biegi osób niepełnosprawnych
9. sztafety UKS – ów – dziewcząt…………………………………………………………………………..500 m
10. sztafety UKS – ów – chłopców………………………………………………………………………..500 m

IV. PROGRAM ZAWODÓW

25 listopada 2017 r. początek godz.10.00

11. Policja contra Straż Miejska contra Straż Graniczna contra Straż Pożarna …..…….500 m
12. Starostwo contra Urząd Miejski………………………………………………………………..……500 m
13. weterani – masters………………………………………… …………………………………………….500 m
14. kaliskie wyższe uczelnie UAM kontra PWSZ studentki…………………………………… 500 m
15. kaliskie wyższe uczelnie UAM contra PWSZ studenci………………………………………500 m
16. seniorki – waga lekka………………………………………………………………………………….2000 m
17. seniorki………………………………………………………………………………………………….…. 2000 m
18. seniorzy – waga lekka…………………………………………………………………………..….… 2000 m
19. seniorzy………………………………………………………………………………………………..….. 2000 m
20. młodziczki (2003/2004)…………………………………………………………………………….1500 m
21. młodzicy (2003/2004)………………………………………………………………………………..1500 m
22. juniorki (2001/2002)………………………………………………………………………………….2000 m
23. juniorzy (2001/2002)…………………………………………………………………………………2000 m
24. juniorki (1999/2000)…………………………………………………………………………….…..2000 m
25. juniorzy (1999/2000)…………………………………………………………………………………2000 m
26. juniorki (1999/2000) do 60 kg…………………………………………………………………..2000 m
27. juniorzy (1999/2000) do70………………………………………………………………………..2000 m
28. kobiety (1998 >) do 62 kg…………………………………………………………………………..2000 m
29. mężczyźni (1998 >) do 75 kg……………………………………………………………………….2000 m
30. kobiety (1998>)……………………………………………………………………………………..….2000 m
31. mężczyźni (1998>)……………………………………………………………………………………..2000 m

 

1. ZGŁOSZENIA IMIENNE

• Zgłoszenia imienne należy dostarczyć do dnia 20 listopada 2017 r . na adres e-mail: ktw.kalisz@interia.pl dla biegów 1-15
• Dla biegów 16 -31 na stronie internetowej http://www.rowtiming.com/page/ do dnia 20 listopada 2017 r.
• Wpisowe w wysokości 25 zł od zgłoszonych juniorów (-ek), juniorów (-ek) młodszych, seniorów (-ek), młodzików (-czek) należy opłacić przed rozpoczęciem zawodów w kasie organizatora lub przelewem na konto BZ WBK SA O/Kalisz 71 1090 1128 0000 0000 1201 5707 do dnia 23.11.2017 r.
• Wpisowe do biegów nr 20-31 dla klubów zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Towarzystw Wioślarskich wynosi 15 zł dla junior młodszy, junior, senior i 8 zł dla młodzik, płatne w kasie organizatora lub przelewem na konto BZ WBK SA O/Kalisz 71 1090 1128 0000 0000 1201 5707 do dnia 23.11.2017 r.

 

2. INFORMACJE OGÓLNE

• Biegi nr 1 – 10 zostaną rozegrane od godziny 12.00 w dniu 24.11.2017 r.
• Biegi nr 11 – 31 rozegrane zostaną od godz. 10.00 w dniu 25.11.2017 r.
• Bieg nr 16-19 rozgrywane są o Puchar Polski na Ergometrze Wioślarskim o godz. 12.00
• Biegi nr 20 – 31 rozgrywane są o Mistrzostwo Województwa Wielkopolskiego.
• Zebranie komisji sędziowskiej i delegatów odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 9.00
• Dokumenty zawodników należy przedstawić komisji kontroli w dniu zawodów do godziny 10.00.

3. NAGRODY

Według możliwości organizatora
W biegach Pucharowych przewiduje się nagrody pieniężne.

UWAGA!
1. Obowiązkowy udział w zawodach młodziczek i młodzików uczestniczących w rankingu.

 

Wiceprezes ds. sportowych
/-/Ryszard Wlazły

 

      PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

         PROJEKT DOFINANSOWANY
PRZEZ MIASTO KALISZ

 

 

 

REGULAMIN

 

FINAŁU  MISTRZOSTW  KALISZA

NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

 1. Termin i miejsce zawodów:

Zawody odbędą się w dniu 24.11.2017 r. w hali OSRiR ul. Łódzka 29 w Kaliszu.

      2. Kierownictwo i organizacja zawodów:

Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie,

Kaliski Szkolny Związek Sportowy,

Urząd Miejski Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki pod nadzorem merytorycznym PZTW,                                                                                        Komisję Sędziowską powołuje organizator.

        3. Regulamin zawodów:

 • Zawody odbędą się na ergometrze wioślarskim Concept II, na dystansie 300 m
 • W finałach Mistrzostw Kalisza biorą udział uczniowie Szkół :
  • Podstawowych – rocznik 2005 i 2004 ( klasy VI i VII )
  • Gimnazjalnych – rocznik 2003 i 2002
  • Ponadgimnazjalnych
 • Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zespołowa dziewcząt i chłopców.
 • Zespół może się składać max. z 5 osób
 • Wygrywa zespół, którego suma 3 najlepszych czasów daje najlepszy wynik.
 • W reprezentacji szkoły mogą uczestniczyć uczniowie czynnie uprawiający wioślarstwo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. Informacje ogólne:

– Odprawa techniczna delegatów ze Szkół w dn. 24.11.2017 r.

– Zgłoszenia imienne ze Szkół należy kierować do kol. Małgorzaty Gralak na adres:

gochach1980@interia.pl w terminie do dnia 20.11.2017 r.

           5. Nagrody:

Za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej medale, za punktację ogólną w klasyfikacji dziewcząt i chłopców szkoła otrzymuje puchar,              dla wszystkich szkół dyplomy za uczestnictwo.

 

Wiceprezes ds. sportowych

/-/ Ryszard Wlazły

 

      PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

         PROJEKT DOFINANSOWANY
PRZEZ MIASTO KALISZ

 

 

 

Regulamin

 

Sztafet Uczniowskich Klubów Sportowych

Kalisz, dn. 24 listopada 2017 r.

 

 1. Sztafety UKS-ów są wyłącznie dla zawodników zrzeszonych w Uczniowskich Klubach Sportowych.                                                                           Zawodnicy posiadający licencję innych klubów – nie mogą startować w biegach dla UKS.
 2. W sztafetach uczestniczą 4-osobowe zespoły dziewcząt i chłopców złożone w ramach jednego UKS-u. Każdy uczestnik sztafety ma do przewiosłowania dystans 500m zaprogramowany w komputerze ergometru.
 3. Sztafety będą rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
 • 12-13 lat (rocznik 2004 – 2005)
 • 14-15 lat (rocznik 2003 – 2002)
 1. Prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa, osobno dla dziewcząt i chłopców.
 • do klasyfikacji zespołowej zaliczone są łączne czasy indywidualne uzyskane przez  uczestników sztafety.

Każdy UKS może zgłosić dowolną ilość zespołów.

 1. W zawodach może uczestniczyć każdy UKS, nie tylko Uczniowskie Kluby Wioślarskie.
 2. Informacje ogólne:

– Początek zawodów o godzinie 12.00

– Zebranie Komisji Sędziowskiej o godz.10.00 w hali OSRiR w dniu 24.11.2017 r.

– Odprawa techniczna delegatów z UKS-ów w dniu 24.11.2017 r. o godzinie 11.00 w hali

OSRiR.

– Zgłoszenia imienne z UKS-ów należy kierować na adres:

Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu, ul. Park Miejski 2, tel. 62/757-46-69

Adres e-mail: ktw.kalisz@interia,pl w terminie do dnia 20 listopada 2017 r.

– Dokumenty zawodników należy przedstawić komisji kontroli w dniu zawodów do godz. 12.00.

 1. Nagrody
 • W klasyfikacji zespołowej dziewcząt medale i puchar
 • W klasyfikacji zespołowej chłopców medale i puchar

 

Wiceprezes ds. Sportowych

/-/ Ryszard Wlazły

 

      PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

         PROJEKT DOFINANSOWANY
PRZEZ MIASTO KALISZ