REGATY KAJAKOWE MEMORIAŁ T. PASIKA

REGULAMIN

 

REGAT KAJAKOWYCH MEMORIAŁ T. PASIKA

 

2 czerwca 2019 roku

 Kalisz, Wał Piastowski 1 – rzeka Prosna

 

 

 

 1. Uczestnictwo
 • W regatach mogą startować: seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy i dzieci.
 • Seniorzy, juniorzy i młodzicy mogą startować w dwóch konkurencjach, sztafeta.
 • Dzieci mogą startować w dwóch konkurencjach (ranking 1000m + K-2 500m) .
 • Dzieci w startujący w konkurencji B-1 nie biorą udziału w rankingu (bieg dla początkujących w celu promowania kajakarstwa).

       2. Konkurencje i program

 • Bieg memoriałowy K-1 4 x 200 m w kolejności: młodzik, junior młodszy, junior, senior, /lub junior/. W biegu memoriałowym mogą brać udział kobiety.
 • Uwaga: w biegu B-1 metrów dzieci startują na sprzęcie do gry w piłkę kajakową, startują tylko raz.
 • W konkurencjach rankingowych tj. bieg od 1-12 jeżeli w danym biegu zgłoszonych będzie powyżej 15 startujących, będzie rozegrany kolejny wyścig i wynik będzie podany na podstawie czasu uzyskanego przez poszczególnego zawodnika.
 • juniorzy mł. 02/03 500 m K-1, K-2, C-1, C-2
 • juniorki mł. 02/03 500 m K-1, K-2,
 • młodzicy 04/05 500 m K-2, C-2
 • młodziczki 04/05 500 m K-2,
 • dzieci chłopcy 06/08 500 m K-2, C-2
 • dzieci dziewczynki 06/08 500 m K-2,
 • dzieci chłopcy 06/08 200 m B-1
 • dzieci dziewczynki 06/08 200 m B-1

– OPEN młodziczki, dzieci dziewczynki             500 m C-2

– open kobiet 01 i starsi                                        500 m K-1, K-2

– open mężczyzn 01 i starsi                                  500 m K-1, K-2

 • master 1983 i starsi 1000 m K-1, K-2

 

3. Konkurencje Rankingu:

 • młodzicy, młodziczki 04/05 1000 m K-1, C-1 oddzielnie każdy rocznik
 • dzieci chłopcy 06/08 1000 m K-1
 • dzieci chłopcy 06/08 1000 m C-1
 • dzieci dziewczynki 06/08 1000 m K-1
 • dzieci dziewczynki 06/08 1000 m C-1

4. Zgłoszenia, losowanie, odprawa

 • Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą, zawierającą oświadczenie wg zawartego w regulaminie PZKaj wzoru, opatrzoną pieczęcią klubu i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania klubu, należy dostarczyć najpóźniej              na losowanie, można przesłać na email : kalisz@interia.pl
 • Losowanie z udziałem sędziego głównego odbędzie się w dniu 27.05.2019 r.

      o godz. 18.00 na Przystani Letniej KTW Wał Piastowski 1, 62-800 Kalisz

 • Odprawa techniczna odbędzie się dnia 02.06.2019 r. o godz. 9.00 na Przystani Letniej KTW Wał Piastowski 1, 62-800 Kalisz
 • W czasie trwania regat, kierownicy drużyn, muszą posiadać dokumentację zawodniczą: książeczki zdrowia, karty pływackie i umożliwić Komisji Sędziowskiej jej kontrolę.                                                                                                                                                                                                                                                                                        5. Opłaty
 • Za każdego zgłoszonego zawodnika wg listy zbiorczej 10 zł.
 • Za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej, jednokrotna wysokość obowiązującej diety.
 • Za zgłoszenie osady na odprawę 5-krotna wysokość diety
 • Vadium za protest 10-krotna wysokość obowiązującej diety

Opłatę startową należy wpłacić na konto Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego nr: 71 1090 1128 0000 0000 1201 5707  w terminie do dnia 27.05.2019 r.

6. Sposób przeprowadzania regat

 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem biegów płaskich i niniejszą zapowiedzią.
 • Numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady.
 • Koszty organizacji pokrywa KTW Kalisz i WZKaj Poznań.
 • Komisję Sędziowską powołuje organizator.
 • Szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną.
 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
 • Zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach
 • Zawodnicy którzy zajmują miejsca od 1-3 otrzymują medale.
 • W dwóch biegach nagrodą główną będzie Puchar Prezydenta miasta Kalisza i Puchar Prezesa KTW

            PREZES KTW

          /-/ Lech Burchard

 

 

 

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ                                                         PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO                                                            MIASTO KALISZ