REGATY KAJAKOWE MEMORIAŁ T. PASIKA

REGULAMIN REGAT KAJAKOWYCH MEMORIAŁ T. PASIKA

23 czerwiec 2018 roku

 Kalisz, Wał Piastowski 1 – rzeka Prosna

początek regat o godzinie 10.00

 Uczestnictwo

 • W regatach mogą startować: seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy i dzieci.
 • Seniorzy, juniorzy i młodzicy mogą startować w dwóch konkurencjach, sztafeta.
 • Dzieci mogą startować w dwóch konkurencjach (ranking 1000 m + K-2 500 m) .
 • Dzieci startujące w konkurencji B-1 nie biorą udziału w rankingu (bieg dla początkujących w celu promowania kajakarstwa).

Konkurencje i program

– juniorzy mł. 02/03                                          500 m K-1, K-2, C-1, C-2

– juniorki mł. 02/03                                           500 m K-1, K-2,

– młodzicy 04/05                                               500 m K-2, C-2

– młodziczki 04/05                                            500 m K-2,

– dzieci chłopcy 06/08                                       500 m K-2, C-2

– dzieci dziewczynki 06/08                               500 m K-2,

– dzieci chłopcy 06/08                                      200 m B-1

– dzieci dziewczynki 06/08                               200m B-1

– OPEN młodziczki, dzieci dziewczynki          500 m C-2

– open kobiet 01 i starsi                                     500 m K-1, K-2

– open mężczyzn 01 i starsi                               500m K-1, K-2

– master 1983 i starsi                                         1000 m K-1,K-2

         Konkurencje Rankingu:

– młodzicy, młodziczki 04/05                            1000 m K-1, C-1 oddzielnie każdy rocznik

– dzieci chłopcy 06/08                                        1000 m K-1

– dzieci chłopcy 06/08                                        1000 m C-1

– dzieci dziewczynki 06/08                                1000 m K-1

– dzieci dziewczynki 06/08                                1000 m C-1

Uwaga:

 • Bieg memoriałowy K-1 4 x 200 m w kolejności: młodzik, junior młodszy, junior, senior, /lub junior/. W biegu memoriałowym mogą brać udział kobiety.
 • W konkurencjach rankingowych tj. biegi od 1-12 – jeżeli w danym biegu zgłoszonych będzie więcej niż 15 startujących, będzie rozegrany kolejny wyścig i wynik będzie podany na podstawie czasu uzyskanego przez poszczególnego zawodnika.
 • w biegu B-1 dzieci startują na sprzęcie do gry w piłkę kajakową; dzieci startują tylko raz.

 

RAMOWY PROGRAM REGAT:

UROCZYSTE OTWARCIE REGAT 10.00

 • RANKING na 1000 m.
 1. K-1 dzieci chłopców 06/08 1000 m 10.10
 2. C-1 dzieci dziewczynki 06/08 1000m   10.30
 3. C-1 dzieci chłopcy 06/08 1000 m 10.50
 4. K-1 dzieci dziewczynki 06/08 1000 m 11.10
 5. C-1 młodzików 05 1000 m 11.30
 6. K-1 młodziczek 05 1000 m 11.50
 7. C-1 młodzików 04 1000 m 12.10
 8. K-1 młodzików 05 1000 m 12.30
 9. C-1 młodziczek 04 1000 m 12.50
 10. K-1 młodziczek 04        1000 m 13.20
 11. C- 1 młodziczek 05                   1000 m  13.40
 12. K-1 młodzików 04 1000 m 14.00
 • WYŚCIGI NA 200 i 500 m.
 1. B-1 dzieci dziewczynki 200 m 14.10
 2. B-1 dzieci chłopcy 200 m 14.20
 3. K-1 juniorów mł. 500 m 14.30
 4. K-2 juniorek mł. 500 m 14.40
 5. C-2 juniorów mł. 500 m 14.50
 6. K-2 dzieci chłopców 500 m 15.00
 7. K-1 juniorek mł. 500 m 15.10
 8. K-2 open mężczyzn 500 m 15.20
 9. C-2 dzieci chłopców 500 m 15.30
 10. K-2 młodziczek 500 m 15.40
 11. K-2 młodzików 500 m 15.50
 12. K-2 juniorów mł. 500 m 16.00
 13. K-1 open kobiet 500 m 16.10
 14. C-2 open młodziczek / dzi. dziewcz. 500 m 16.20
 15. K-2 dzieci dziewczynek 500 m 16.30
 16. C-1 juniorów mł. 500 m 16.40
 17. K-2 masters            500 m 16.50
 18. C-2 młodzików 500 m 17.00
 19. K-1 open mężczyzn 500 m 17.10
 20. K-1 master  1000 m 17.20
 21. Bieg Memoriałowy             sztafeta 4x100m 17.30

 

Zgłoszenia, losowanie, odprawa

 • Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą, zawierającą oświadczenie wg zawartego w regulaminie PZKaj wzoru, opatrzoną pieczęcią klubu  i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania klubu, należy dostarczyć najpóźniej              na losowanie, można przesłać na email : kalisz@interia.pl
 • Losowanie z udziałem sędziego głównego odbędzie się w dniu 06.2018 r.

o godz. 18.00 na Przystani Letniej KTW, 62-800 Kalisz, Wał Piastowski 1

 • Odprawa techniczna odbędzie się dnia 06.2018 r. o godz. 9.00 na Przystani Letniej KTW Wał Piastowski 1, 62-800 Kalisz,
 • W czasie trwania regat, kierownicy drużyn, muszą posiadać dokumentację zawodniczą  / książeczki zdrowia, karty pływackie / i umożliwi Komisji Sędziowskiej jej kontrolę.

Sposób przeprowadzania regat

 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem biegów płaskich i niniejszą zapowiedzią.
 • Numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady.
 • Koszty organizacji pokrywa KTW Kalisz i WZK Poznań.
 • Komisję Sędziowską powołuje organizator.
 • Szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną.
 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
 • Zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach
 • Zawodnicy którzy zajmują miejsca od 1-3 otrzymują medale.
 • W dwóch biegach nagrodą główną będzie Puchar Prezydenta miasta Kalisza i Puchar Prezesa KTW

PREZES KTW

/-/ Lech Burchard

 

    PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ

    SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ

MIASTO KALISZ