REGATY  WIOŚLARSKIE  W  RAMACH  WARSZTATÓW WIOŚLARSKICH

REGULAMIN

 

REGAT  WIOŚLARSKICH 

W  RAMACH  WARSZTATÓW WIOŚLARSKICH

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT

 

Regaty odbędą się w dniu 15 czerwca 2019 roku w Kaliszu – tor regatowy Szałe, Przystań Sportowa KTW, ul. Kaliska 84

 

 1. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

 

 • Organizatorem regat jest Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie
 • Komisję sędziowską powołuje organizator regat.
 • Zebranie delegatów i sędziów odbędzie się 15 czerwca 2019 r. o godzinie 8:30 na przystani klubu KTW ( Szałe )
 • Program regat będzie wywieszony na torze regatowym o godzinie 9:30 w dniu regat.
 • Dystans 1000 m dla wszystkich.
 • Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 6 osad.

 

 1. PROGRAM REGAT

 

Numer Kategoria Kategoria wiekowa Godz. Uwagi
biegu biegu biegu startu
1. 1x MW/KW 10:00 biegi równorzędne
2 1x CH 10:10 biegi równorzędne
3 4x- CH 10:20 biegi równorzędne
4 4x+ DZ 10:30 biegi równorzędne
5 2x DZ 10:40 biegi równorzędne
6 1x KJ/KJM 10:50 biegi równorzędne
7 2x MJ/MJM 11:00 biegi równorzędne
8 1x MA 11:10 biegi równorzędne
9 2- MJ/MJM 11:20 biegi równorzędne
10 2x KJ/KJM 11:30 biegi równorzędne
11 2x MW/KW 11:40 biegi równorzędne
12 1x DZ 12:40 biegi równorzędne
13 4x- DZ 12:50 biegi równorzędne
14 4x+ CH 13:00 biegi równorzędne
15 2x CH 13:10 biegi równorzędne
16 4x MJ/MJM 13:20 biegi równorzędne
17 1x MJ/MJM 13:30 biegi równorzędne
18 2x MW 13:40 biegi równorzędne
19 4x KJ/KJM 13:50 biegi równorzędne
20 1x KA 14:00 biegi równorzędne
21 8+ MW/KW (mixt) 14:00 Bieg jubileuszowy

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

W regatach uczestniczą zawodnicy w kategoriach: DZ, CH, KJM (15-16 lat), MJM (15-16 lat),

KJ (17-18 lat), MJ (17-18 lat), MA (19 lat i starsi), KA (19 lat i starsi), MM, MK.

Uwaga organizator jest zobligowany do zachowania przerw pomiędzy biegami zgodnie z harmonogramem godzin startów (przerwy na wypoczynek).

 

 1. ZGŁOSZENIA DO REGAT

 

Zgłoszenia do regat  należy dokonywać na mail: ktw.kalisz@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  13 czerwca 2019 roku.

Wpisowe do regat  od zgłoszonego zawodnika należy  wpłacić najpóźniej w  dniu regat lub przelewem  na konto Santander:  71 1090 1128 0000 0000 1201 5707.

Ewentualne zmiany, (zgodnie z WIS 2018 – postanowienia ogólne) lub wycofania osad można dokonywać do 15 czerwca 2019 roku do godz. 8:00.

 

 1. WPISOWE DO REGAT za zgłoszonych zawodników:

 

Seniorzy, młodzieżowcy – 25 zł

Juniorzy, juniorzy młodsi – 15 zł

Młodzicy  – 8 zł

Masters – zwolnieni z opłat

Zawodnicy z poza Okręgu WZTW –  opłata jak powyżej

 

Uwaga!

 

Zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym (pkt. 2.5.1.1.) zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu, wystawione wyłącznie przez lekarza medycyny sportowej.

Powyższe nie dotyczy zawodników Masters – obowiązują oświadczenia.

 

 

Prezes KTW

/-/ Lech Burchard

 

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

PROJEKT DOFINANSOWANY

PRZEZ MIASTO KALISZ