REGATY WIOŚLARSKIE W RAMACH WARSZTATÓW WIOŚLARSKICH

REGATY WIOŚLARSKIE W RAMACH WARSZTATÓW WIOŚLARSKICH

OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W WIOŚLARSTWIE

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT

Regaty odbędą się w dniu 16 czerwca 2018 r. roku w Kaliszu – tor regatowy Szałe.

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

• Organizatorem regat jest Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie pod nadzorem Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich w Poznaniu.
• Komisję sędziowską powołuje organizator regat.
• Zebranie delegatów i sędziów odbędzie się 16 czerwca 2018 r. o godzinie 8:30 na przystani klubu KTW ( Szałe )
• Program regat będzie wywieszony na torze regatowym o godzinie 9:30 w dniu regat.
• Dystans 1000 m dla wszystkich.
• Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 6 osad.

3. PROGRAM REGAT

Numer Kategoria Kategoria wiekowa Godz. Uwagi
biegu biegu biegu startu
1 1x CH 10:00 biegi równorzędne
2 4x- CH 10:10 biegi równorzędne
3 4x+ DZ 10:20 biegi równorzędne
4 2x DZ 10:30 biegi równorzędne
5 1x KJ/KJM 10:40 biegi równorzędne
6 2x MJ/MJM 10:50 biegi równorzędne
7 1x MA 11:00 biegi równorzędne
8 2- MJ/MJM 11:10 biegi równorzędne
9 2x KJ/KJM 11:20 biegi równorzędne
10 1x MW 11:30 biegi równorzędne
11 1x DZ 12:30 biegi równorzędne
12 4x- DZ 12:40 biegi równorzędne
13 4x+ CH 12:50 biegi równorzędne
14 2x CH 13:00 biegi równorzędne
15 4x MJ/MJM 13:10 biegi równorzędne
16 1x MJ/MJM 13:20 biegi równorzędne
17 2x MW 13:30 biegi równorzędne
18 4x KJ/KJM 13:40 biegi równorzędne
19 1x KA 13:50 biegi równorzędne

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

W regatach uczestniczą zawodnicy w kategoriach: DZ, CH, KJM (15-16lat), MJM (15-16 lat), KJ (17-18lat) , MJ (17-18lat), MA (19 lat i starsi), KA (19 lat i starsi), MM, MK. Uwaga organizator jest zobligowany do zachowania przerw pomiędzy biegami zgodnie z harmonogramem godzin startów (przerwy na wypoczynek).

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

Zgłoszenia do regat należy dokonywać na stronie internetowej http://licence.rowtiming.com
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2018 r – do godziny 24:00 , oraz przesłać e-mailem lub pocztą na adres Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2018 r.
Adresy: 62-800 Kalisz, Park Miejski 2; ktw.kalisz@interia.pl.
Wpisowe do regat od zgłoszonego zawodnika należy wpłacić najpóźniej w dniu regat lub przelewem na konto BZ WBK SA O/Kalisz 71 1090 1128 0000 0000 1201 5707.
Ewentualne zmiany, (zgodnie z WIS 2018 – postanowienia ogólne) lub wycofania osad można dokonywać do 16 czerwca do godz. 8:00.

6. WPISOWE DO REGAT za zgłoszonych zawodników:

Seniorzy, młodzieżowcy – 25 zł
Juniorzy, juniorzy młodsi – 15 zł
Młodzicy – 8 zł
Masters – zwolnieni z opłat
Zawodnicy z poza Okręgu WZTW – opłata jak powyżej

Uwaga!

Zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym (pkt. 2.5.1.1.) zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu, wystawione wyłącznie przez lekarza medycyny
sportowej.
Powyższe nie dotyczy zawodników Masters, obowiązują oświadczenia.

Prezes KTW
/-/ Lech Burchard

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ
MIASTO KALISZ