Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego

Zarząd Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego w Kaliszu zaprasza na:

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków

Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego

 

które odbędzie się 30 maja 2019 roku w lokalu KTW – Przystań Zimowa Park Miejski 2 w Kaliszu, o godzinie 17.00 w I terminie i o godzinie 17.30 w II terminie z uprawnieniem prawomocności podejmowania uchwał.

Za przyjęcie zaproszenia i udział w obradach dziękujemy.

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem.

Za Zarząd

/-/ Lech Burchard