ZAWODY NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

 

REGULAMIN

ZAWODY NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

• OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
• SZTAFETY UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
• OTWARTE MISTRZOSTWA SZKÓŁ MIASTA KALISZA

 

I. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniu 22-23.11.2019 r. w Kaliszu – hala sportowo – widowiskowa Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 29. Zawody odbędą się na 10 ergometrach.

II. KIEROWNICTWO i ORGANIZACJA ZAWODÓW

Organizatorem zawodów jest Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu
Współorganizatorzy:
– Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich – Poznań
– Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM – Kalisz
– Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji – Kalisz

III. PROGRAM ZAWODÓW

22 listopada 2019 r. początek godz. 10.00

1. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych dziewcząt kl. VI 2007 …………..…..….300 m
2. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych dziewcząt kl. VII 2006 ………………..….300 m
3. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych dziewcząt kl. VIII 2005…………… …..….300 m
4. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych chłopców kl. VI 2007……………..…….300 m
5. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych chłopców kl. VII 2006 ……………….….300 m
6. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych chłopców kl. VIII 2005……………….….300 m
7. mistrzostwa kaliskich szkół ponadgimnazjalnych 2004..………………………..………300 m
8. biegi osób niepełnosprawnych
9. sztafety UKS – ów – dziewcząt………………………………………………………………………….500 m
10. sztafety UKS – ów – chłopców…………………………………………………………………………..500 m

IV PROGRAM ZAWODÓW

23 listopada 2019 r. początek godz.10.00

11. Policja contra Straż Miejska contra Straż Graniczna contra Straż Pożarna ………….500 m
12. Starostwo contra Urząd Miejski……………………………………………………….……500 m
13. weterani – masters………………………………………… ……………………………….500m
14. studenci uczelni wyższych studentki …………….……………………………………………. 500 m
15. studenci uczelni wyższych studenci ………..…………………………………………………..500 m
16. seniorki – waga lekka…………………………………………………………………..… .2000 m
17. seniorki………………………………………………………………………………………. 2000 m
18. seniorzy – waga lekka…………………………………………………………………..… 2000 m
19. seniorzy………………………………………………………………………………..……. 2000 m
20. młodziczki ( 2005/2006)……..……………………………………………………………………….1500 m
21. młodzicy (2005/2006)………………………………………………………………………………….1500 m
22. juniorki (2003/2004)………………………………………………………………………………………2000 m
23. juniorzy (2003/2004)……………………………………………………………………………………..2000 m
24. juniorki (2001/2002)…………………………………………………………………………… ……..2000 m
25. juniorzy (2001/2002)……………………………………………………………………………………..2000 m
26. juniorki (2001/2002) do 60 kg…………………………………………………………………………2000 m
27. juniorzy (2001/2002) do70………………………………………………………………………………2000 m
28. kobiety do 62 kg……………………………………………………………………………..2000 m
29. mężczyźni ……… do 75 kg……………………………………………………………………………2000 m
30. kobiety ………..…………………………………………………………………………….2000 m
31. mężczyźni ……….…………………………………………………………………………2000 m

 

1. ZGŁOSZENIA IMIENNE

• Zgłoszenia imienne należy dostarczyć do dnia 20 listopada 2019 r. na adres e-mail: ktw.kalisz@interia.pl dla biegów 1-15
• Dla biegów 16 -31 na stronie internetowej http://www.rowtiming.com/page/ do dnia 20 listopada 2019 r.
• Wpisowe w wysokości 25 zł od zgłoszonych juniorów (-ek), juniorów (-ek) młodszych, seniorów (-ek), młodzików (-czek) należy opłacić przed rozpoczęciem zawodów w kasie organizatora lub przelewem na konto Santander 71 1090 1128 0000 0000 1201 5707 do dnia 21.11.2019 r.
• Wpisowe do biegów nr 20-31 dla klubów zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Towarzystw Wioślarskich wynosi 15 zł dla junior młodszy, junior, senior i 8 zł dla młodzik, płatne w kasie organizatora lub przelewem na konto Santander 71 1090 1128 0000 0000 1201 5707 do dnia 21.11.2019 r.

 

2. INFORMACJE OGÓLNE

• Biegi nr 1 – 10 zostaną rozegrane od godziny 10.00 w dniu 22.11.2019 r.
• Biegi nr 11 – 31 rozegrane zostaną od godz. 10.00 w dniu 23.11.2019 r.
• Biegi nr 16 – 19 rozgrywane są o Puchar Polski na Ergometrze Wioślarskim o godz. 12.00
• Biegi nr 20 – 31 rozgrywane są o Mistrzostwo Województwa Wielkopolskiego.
• Zebranie komisji sędziowskiej i delegatów odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 9.00
• Dokumenty zawodników należy przedstawić komisji kontroli w dniu zawodów do godziny 10.00.

3. NAGRODY

Według możliwości organizatora
W biegach Pucharowych przewiduje się nagrody pieniężne.

UWAGA!
1. Obowiązkowy udział w zawodach młodziczek i młodzików uczestniczących w rankingu.

 

Wiceprezes ds. sportowych
/-/ Ryszard Wlazły

 

 

                    PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ  SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

         PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ MIASTO KALISZ