Historia klubu

Historia klubu

Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie powstało w 1894 r. , jako piąte w Polsce stało się pierwszym organizatorem życia sportowego i społecznego w Kaliszu i Wielkopolsce.

Od pierwszego dnia swego istnienia było zawsze związane z Kaliszem, odgrywając ważną rolę w życiu miasta i jego mieszkańców. Już w latach 1910-1914 czwórka KTW zwycięża na regatach o Pierwsze Wiosło Królestwa Polskiego rozgrywanych kolejno w Warszawie, Krakowie, Płocku, Włocławku i Kaliszu, zdobywając tytuł „Brylantowej Osady”. Z inicjatywy kaliszan powstaje w 1919 roku Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, jako pierwsza w Polsce organizacja o zasięgu ogólnopolskim, a Prezes i założyciel KTW Józef Radwan, zostaje jego pierwszym i długoletnim Prezesem.

Za przykładem KTW, wioślarstwo staje się najpopularniejszą dyscypliną sportową w Kaliszu. Wspaniały rozwój przerywa wybuch wojny. Członkowie KTW często z narażeniem życia, ukrywają majątek i pamiątki towarzystwa. Pozwala to już w marcu 1945 roku wznowić regularne treningi, aby w sierpniu zwyciężyć w ósemce na Mistrzostwach Polski. Lata następne to wiele tytułów mistrzowskich zdobywanych w różnych konkurencjach, a także wiele osad i zawodników reprezentujących Polskę na imprezach sportowych najwyższej rangi.

KTW wychowuje dwóch olimpijczyków w sekcji wioślarskiej. W 1962 roku rozszerza swą działalność o sekcję kajakową, która szybko staje się kontynuatorem sportowej tradycji wychowując olimpijczyka oraz wielu mistrzów i reprezentantów kraju.

W ciągu następnych lat swego istnienia Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie przechodziło zmienne koleje losu, przeżywając zarówno okresy świetności i rozkwitu jak i zastoju. Jest jednym z nielicznych Klubów w Polsce które posiada trzy duże obiekty sportowe : Przystań Letnią która mieści się w Kaliszu przy Wale Piastowskim, Przystań zimową w Parku Ludowym oraz Przystań sportową która znajduje się nad pięknym zalewem rzeki Pokrzywnicy w Szałem.

Koszty eksploatacji tych obiektów oraz specjalistycznego sprzętu jak: kajaki, łodzie, wiosła pochłaniały znaczną część finansów klubu. Wprowadzenie gospodarki rynkowej wraz z twardymi prawami w 1990 roku spowodowało wiele trudności. Ale ogromne zaangażowanie Zarządu, działaczy KTW, bezinteresowna pomoc wielu instytucji, osób prywatnych a także władz miasta Kalisza pozwoliło na podjęcie działań zmierzających do odzyskania dawnej świetności. Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie przetrwało i pozostało w niezmienionej strukturze jako jedyny klub sportowy Kalisza. Jest niezaprzeczalnie jedną z najstarszych organizacji sportowych w Polsce, a swą działalnością zapisało się złotymi zgłoskami w życiu Kalisza i jego mieszkańców, a także w historii sportu i wioślarstwa Polskiego.