Zarząd Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego

Zarząd KTW

Prezes klubu KTW KALISZ

Lech Burchard

Wiceprezes ds. organizacyjno – administracyjnych

Zbigniew Juszczak

Wiceprezes ds. sportowych

Ryszard Wlazły

Skarbnik

Jerzy Kubasik

Sekretarz

Marek Jackowski

Kierownik sekcji wioślarskiej

Włodzimierz Juszczak

Kierownik sekcji kajakowe

Małgorzata Grzelak

Członkowie

Jan Michalski
Mirosław Świebocki

Komisja Rewizyjna

Mieczysław Machowicz
Stanisław Patyna
Tadeusz Tomczak